EDASTYL s.r.o. ,Poštová 15, 982 01 Tornaža
Mobil : 0905 474 981, FAX : 047 / 5698701, E-mail : edastyl@edastyl.sk